Sekundär hyperparathyroideaism

Det är min nya diagnos. Jag har inga symtom utan det upptäcktes via rutinblodproverna på min årskontroll efter GBP-op.

Mina PTH-hormon nivåer var förhöjda medan Calcium-nvåerna var låga eller på gränsen.

Det kan uppstå om man får i sig för lite kalcium. Behandlingen är att öka Calcichew-D3 500 mg/400 IE från två tabl/dag till 3 tabl/dag. Nytt prov om 6 mån.

Kommentarer