Hos dig

Av miljarder stjärnor i vår rymd
Är du den som lyser klarast
När livet är styggt och sikten skymd
Vill jag att du skyndar snarast

För hos dig är jag trygg
Du kan lindra min plåga
Hos dig jag känner mig snygg
Du får mig att våga

Jag stannar hos dig så länge du vill
Men tar ingenting för givet
Hos dig min oro tiger still
Jag vågar ta språnget ut i livet


September 2014


Kommentarer

Skicka en kommentar